ANBI & JAARVERSLAGEN

ANBI
Vloeistof is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI. Sinds 1 januari 2019 zijn ANBI's verplicht om via internet informatie te verstrekken.
Hieronder vindt u de gegevens van de stichting:

Statutaire naam: Vloeistof stichting voor choreografie en dans

Populaire naam: dansgezelschap vloeistof

 

RSIN: 809072798

belastingnummer: 8090.72.798

 

CONTACT GEGEVENS

Bezoekadres: Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg

postadres: Postbus 710, 5000 AS Tilburg


De Stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van dans als communicatiemiddel, het voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar maken van dans, alsmede dans een meer centrale plaats te geven in het alledaagse leven.
Als mede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

DE HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN
Bekijk hier het beleidsplan: LINK

BESTUURSSAMENSTELLING:

naam (functie)aanstelling

Rob Doms (voorzitter) sinds 16 mei 2000

bregtje Radstake (lid) sinds 31 jan 2012

Maaike van de Wie (lid) sinds 26 feb 2015

 

Directie:

naam (functie)aanstelling

Anja Reinhardt (directeur)16 mei 2000

yuri bongers (directeur)16 mei 2000

 

HET BELONINGSBELEID

Bestuur: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directie: Het bestuur stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast conform Cao voor de Dans.

Het in dienst zijnde personeel: De personeelsleden van de stichting worden beloond conform Cao voor de Dans.

 

Het jaarverslag van 2016 vind u via deze LINK

Het jaarverslag van 2017 vind u via deze LINK