he watches a farewell scene

he watches a farewell scene

dansthriller over vervreemding tussen mensen in de moderne tijd

zes afstandelijke mensen wedijveren kortademig langs elkaar heen op kantoor. thuis zoeken ze troost in de chipszak achter de tv. dan ligt er plots een lijk naast de kopiermachine. de onderliggende spanningen lopen op. in een filmische afwisseling van scènes bespeur je ieders motieven. (was het carrièreplanning of ergernis over voordringen bij de koffiehoek?) wie is het volgende slachtoffer? het wordt zwart....