Monumentum

Monumentum

Monumentum is a 360-Dance Video installation viewed within VR-Glasses. The installation contains three VR-Glasses you can choose from. Within the glasses three couples aged between 20 and 70 making a minimal dance performance. By viewing these movements in 360 you’ll have the freedom to look around. You as an active observer take a position close to the skin. Viewed from a ground level shot: the dancers appear like Cathedrals around you. You will be part of the Monumentum.  
 
3 short films (1 take) á 5-7 min per film viewed through VRdevice
Premier: Cinedans 2019
Tour Ammehoela Festival Amsterdam, Moving Futures Tilburg, International filmfestival Detmold D, 

 

- Een ode aan de kwetsbaarheid -
De mogelijkheid om de traditionele beschouwende wereld van de toeschouwer te veranderen geeft nieuwe speelruimte. Wat als we het gezichtspunt drastisch veranderen? En wat als je als toeschouwer midden in de intieme ruimte tussen een man en een vrouw word gezet? Hoe ga je om met de rol van voyeur zo dicht op de huid, met de volledige vrijheid om ieder plooitje ongegeneerd te bestuderen en daarbij zelf te kiezen waar je op focussed?
De drieluik bestaat uit drie films, waarbij in iedere film een stel van een andere leeftijd - tussen 20 tot 70 jaar - te zien is. 
Het bewegingsconcept is minimalistisch: in een verstilde, langzame beweging proberen de twee zich constant te verhouden tot elkaar, tot de lichtbron en de onmetelijke ruimte eromheen. Je ziet toenadering en strijd; een ambigu spel tussen kwetsbaarheid en kracht. Zo dicht op de huid, verandert een plooitje, de klopende slagader, een gespannen pees in een monumentaal landschap.
Wie ben jij in dit landschap?
 
Bob Driessen en Vloeistof vonden elkaar in de gezamenlijke fascinatie voor ruimtebeleving en VR-film. Al jaren geleden wilde Bob aan de slag met 360-film; nu is de technologie er eindelijk klaar voor. We stapten het onderzoek in door niet alleen naar de grenzen te kijken van wat hardware aankan, maar juist ook eroverheen. Tijdens Cinedans VR-Lab willen we het gesprek aangaan met andere makers en publiek over de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden van deze kunstvorm.
 
The possibility to change the traditional viewing world of the viewer gives new room to maneuver. What if we change the viewpoint drastically? And what if you, as a spectator, are put in the middle of the intimate space between a man and a woman? How do you deal with the role of voyeur so close to the skin, with the complete freedom to study every fold unabashed and thereby choose what you focus on? The triptych consists of three films, each showing a couple of a different age - between 20 and 70 years old. The movement concept is minimalistic: in a quiet, slow movement, the two constantly try to relate to each other, to the light source and the immeasurable space around it. You see rapprochement and struggle; an ambiguous game between vulnerability and strength. So close to the skin, a pleat, the ticking artery, turns a tense tendon into a monumental landscape.
 
Credits:
concept en uitvoering: Bob Driessen & Anja Reinhardt / Dans: Andrea Beugger, Miquel de Jong, Amy Gale, Ad van Iersel, Kris Adam, Izah Hankammer