Swarming

Swarming

Op een interactieve manier neemt Vloeistof je mee in haar manier van kijken naar de fysieke ruimte met daarin de architectuur, voorwerpen, gedragspatronen.
De gemengde groep van vijf dansers dansers infiltreert de dagelijkse routine van de publieke ruimte.
De dansers vormen een zwermintelligentiesystem dat constant woordloos communiceert, zowel met elkaar als met hun omgeving. Ze zijn als het ware ‘agenten’ binnen een collectief die binnen de complexiteit van de locatie een eenvoudige reeks regels volgen.

De groep beweegt unisono temidden van de menigte passanten of bezoekers. Soms verstild en soms dynamisch. In verschillende formaties bewegen ze tussen voorbijgangers, kruizen paden, creëren ademruimtes, uitkijkpunten. De zwermende beweging zorgt dat grenzen tussen het dagelijkse en het kunstmatige vervagen. Wat je normaliter misschien grotendeels negeert, wordt ineens intens ervaarbaar. Je ziet nieuwe ruimtes ontstaan.

 

Het is een constant modelleren van de blik van de ingewijde en toevallige kijker. Het verschijnen van de dansers is telkens als het verschijnen van een spontane orde die wordt gecreëerd in samenspel met een groot aantal toeval- ligheden van dat ene moment. Het feit dat de levendige ‘sculptuur’ telkens op het moment ontstaat geeft deze performance een fascinerende intensiteit en rauwheid. Concentratie gaat hand in hand met ontspannen sensitiviteit om telkens om de toevallige passant, hond, vogel vrachtwagen te kunnen reageren. Een speelsheid die zowel humor brengt als verbazing.

Zoals de cellen en organen binnen het lichaam of als een zwerm spreeuwen kun je spreken van een zelfregulerende systeem. Swarming toont onze capaciteit als mens om samen te werken. De sociale cohesie wordt gevormd door individuen die van moment tot moment navigeren tussen autonome keuzes en het afstemmen op de keuze van de ander.

Vloeistof werkt met een in leeftijd gemêleerde groep: ervaren dansers van Vloeistof en stagiaires van de Fontys dansacademie.