bosch parade

 
bosch parade

bosch parade

Sinds 2010 levert Bosch Parade jaarlijks een hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties die in de maand juni een route over Bossche wateren afleggen. Professionele makers – beeldende kunstenaars, vormgevers, componisten, regisseurs, choreografen etc. – putten inspiratie uit werk en gedachtegoed van Jheronimus Bosch en vertalen dat naar hun eigen idee. De creaties die daaruit ontstaan worden in samenwerking met amateurkunstbeoefenaars, (sport-)verenigingen en enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd. Het publiek kan de drijvende, peddelende en wadende optocht vanaf de oevers gadeslaan.