erfgoed Tilburg

 
erfgoed tilburg

erfgoed Tilburg

De gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden. Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van criteria als vernieuwing, samenwerking en aanvulling aan de bestaande geschiedschrijving. Stadsmuseum Tilburg faciliteert de adviescommissie en coördineert de subsidieaanvragen. De aanvraag moet bovenal betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout. Daarin zoekt de gemeente naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. Tilburg is een stad van makers en creatieve omgang met het erfgoed is gewenst. erfgoedtilburg.nl