rex clemensia

 
rex clemensia

rex clemensia

Mijn naam is Rex Clemensia (1982). Dans heeft me gemaakt tot wat ik ben: spiritueel en open minded. Ik ben gedreven door de passie om naar kennis van de dans te zoeken, naar het leven en de energie van het lichaam; geest en ziel. Mijn dans opleidingen hebben mij de mogelijkheid geven om de fundamentele basis in verschillende dans technieken te verkennen. Danstechniek is voor mij een vorm en traning van de spieren. Hoe meer verschillende vormen je traint, hoe sneller je lichaam de techniek kan uitvoeren. Dit was voor mij essentieel om te communiceren met het publiek op verschillende niveaus. Ik wil mijn publiek raken in hun bewuste en onbewuste niveau.

Hiphop is mijn basis. hiphop heeft me geleerd dat het lichaam spreekt vanuit het binnenste: zuivere hoge energie gecombineerd met de muziek. Nu ben ik een sterke theatrale- hedendaagse performer. Ik probeer zuiver, menselijk, kwetsbaar en krachtig te spreken met mijn danstaal.

“Kunst is een licht voor het proces van het leven...” 

My name is Rex Clemensia (1982). Dance has made me how I am : spiritual and open minded. I’m driven bij the passion of searching the knowledge of dance, life en energy of the body, mind and soul. My dance educations tought me to explore the fundamental base in different dance technics. Dance technique is for me a form and training of the muscle, the more diffrent forms you train, the faster your body can execute the techniques. For me this was essential to be able to communicate with the audience on different levels. I want to touch my audience in their conscious and unconscious level.

Hiphop is my base. through hiphop I learned that the body speaks from the inner essence by the pure high energy combining with music. Now i’m a strong theatrical-contemporary performer. I try to be pure, human, vulnerable an powerfull with my dance language.

“Art is a light for the process of the life...”